Tüzük

Besam Tüzüğü

Besam yönetim ve işleyişine ilişkin detaylı kuralları ve düzenlemeleri içerir.

Daha fazla bilgi edin.