BESAM ÜYELİĞİ İÇİN ÇAĞRI!

Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği-BESAM, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında kurulmuş bir telif meslek birliğidir.  Meslek birliğimiz BESAM, üyesi olan bilim ve edebiyat eserleri sahiplerinin (yazarların); ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresini, takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak amacıyla kanunun kendisine vermiş olduğu görev ve sorumluluklar kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üyemiz bulunan eser sahiplerinin haklarının ihlal edilmesine karşı da Birlik olarak mücadelemizi sürdürmekteyiz.  Korsan yayıncılık ülkemizde maalesef çok yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Kitapların tıpkı baskılarının yapılarak piyasaya sürülmesinin yanında fotokopiyle izinsiz şekilde çoğaltılarak da satışı yapılmaktadır. Eser ve hak sahiplerinin izni olmadan bir eserden çoğaltma yapmak FSEK’te suç olarak tanımlanmıştır. Kitapların fiziki korsanının yanında izinsiz olarak fotokopiyle çoğaltılarak satılması eser ve hak sahiplerini çok ciddi kayıplara uğratmaktadır.  Eserlerin ikincil kullanımlarından (fotokopi ile çoğaltma, kamuya ödünç verme gibi) doğan hakların takibi toplu hak yönetimi kapsamında ele alınmaktadır. Hem mevcut 5846 sayılı FSEK’te hem de 2018 yılında meclise sunulan FSEK değişiklik taslağında bu hakların takibini yapma yetkisi meslek birliklerine verilmiştir. İkincil kullanımlardan doğan bu hakların bireysel olarak takip edilemeyeceği ancak meslek birlikleri tarafından takip edilebileceği de belirtilmektedir.

Üyemiz bulunan eser sahiplerinin haklarının ihlal edilmesine karşı da Birlik olarak mücadelemizi sürdürmekteyiz.  Korsan yayıncılık ülkemizde maalesef çok yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Kitapların tıpkı baskılarının yapılarak piyasaya sürülmesinin yanında fotokopiyle izinsiz şekilde çoğaltılarak da satışı yapılmaktadır. Eser ve hak sahiplerinin izni olmadan bir eserden çoğaltma yapmak FSEK’te suç olarak tanımlanmıştır. Kitapların fiziki korsanının yanında izinsiz olarak fotokopiyle çoğaltılarak satılması eser ve hak sahiplerini çok ciddi kayıplara uğratmaktadır.  Eserlerin ikincil kullanımlarından (fotokopi ile çoğaltma, kamuya ödünç verme gibi) doğan hakların takibi toplu hak yönetimi kapsamında ele alınmaktadır. Hem mevcut 5846 sayılı FSEK’te hem de 2018 yılında meclise sunulan FSEK değişiklik taslağında bu hakların takibini yapma yetkisi meslek birliklerine verilmiştir. İkincil kullanımlardan doğan bu hakların bireysel olarak takip edilemeyeceği ancak meslek birlikleri tarafından takip edilebileceği de belirtilmektedir.

Bu amaçla BESAM olarak bilim ve edebiyat alanında faaliyet gösteren diğer meslek birlikleriyle bir araya gelerek bilim ve edebiyat eserlerinin ikincil kullanımlarından doğan haklarının yurtiçi ve yurtdışında takibini ve idaresini, doğacak her türlü lisanslama bedellerinin tahsili ve hak sahiplerine dağıtımını hayata geçirmek üzere alandaki diğer meslek birlikleriyle Ortak Lisanslama Birliği (OLB) oluşturulması çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu çalışmayla eser ve hak sahiplerinin yurtiçi ve yurtdışındaki haklarının takibi ve daha etkin bir telif hakları koruma sistemi oluşturulması hedeflenmektedir.

Üniversiteler ve okullar çevresinde özellikle akademik yayınların yaygın olarak izinsiz şekilde çoğaltılması ve satışının yapılması eser sahiplerimizin çoğaltma ve yayma hakkını ihlal ederek ciddi maddi kayıplara uğramalarına yol açmaktadır. Fotokopi işletmelerinin haksız kazanç sağladığı bu durum eser sahiplerinin yeni ürünler üretmesini zorlaştırarak bilimsel üretimi baltalayıp ülkemizin akademik ve kültürel hayatının verimsizliğine de yol açmaktadır.

Öncelikli olarak akademik eserlerin çoğaltımının daha yaygın yapıldığı verilerine dayanarak bu tür eserler üreten siz değerli dostlarımızı meslek birliğimize üye olmaya davet ediyoruz.  

BESAM olarak toplu hak takibini bir an önce hayata geçirebilmek adına gerekli yasal düzenlemelere katkılarımızı sürdürmeye devam ederken, henüz birliğimize üye olmamış bilim ve edebiyat eseri üreten yazar ve akademisyen dostlarımızın hak kaybına uğramamaları için Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda tanımlanması üzerine, toplu hak takibinin sadece meslek birlikleri vasıtasıyla gerçekleştirilebilecek olması vasfıyla, BESAM’a üye olmaya davet etmekteyiz.  

Saygılarımızla, 
Esen Arslandoğan 
BESAM Yönetim Kurulu Başkanı